Chậu hoa sen dát vàng (22x22x17cm)

Giá: 7.000.000  VNĐ

Hotline: 093.230.8668