Chậu cây lan hồ điệp dát vàng - 3 cành (23x16x23cm)